m11

Senegal er et vestafrikansk land, der ligger ved Atlanterhavet. Det grænser op til Mauretanien mod nord, Mali mod øst, Guinea-Bissau mod syd og Guinea og Gambia mod vest. Senegal dækker et areal på 192.000 kvadratkilometer og har en befolkning på 14 millioner mennesker (2019-estimat). Hovedstaden er Dakar.

Det officielle sprog i Senegal er fransk. Andre sprog, der tales i Senegal, er Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka, Soninke og Serer. Islam er den fremherskende religion i Senegal, efterfulgt af kristendom og traditionel animistisk tro.

Senegals økonomi er i høj grad afhængig af landbrug, fiskeri og skovbrug. Turisme er også en vigtig indtægtskilde for landet.

Senegal er medlem af De Forenede Nationer, Den Afrikanske Union, Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS), Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC) og Francofonien.