m11

I mange henseender kan havet siges at have været en væsentlig kilde til stor forundring. Det har frembrudt  farer og glæder i anseeligt mål for menneskeheden, i dets mangeartede eksistensvilkår. Hvorfor er det nautiske, eller det maritime i videre forstand, fortsat noget dragende?

Om at være udstyret til at begå sig til havs

Det af græsk dannede ord ’nautisk’, henleder ofte en tilhørers opmærksomhed på det havmæssige; dét, der har at gøre med de forhold der gør sig gældende til søs. Naus, betød for de gamle grækere et skib – og dermed et fartøj. Et fartøj, som bekendt, anvendes til at lade visse tilstande oprinde, som ellers uden fartøjet ville have været umuligt. Eksempelvis transportmuligheder. Det er et væsensbestemmende træk ved et fartøj, at det således kan befordre brugeren fra ét sted til et andet, og dermed gøre opdagelsen af noget nyt gældende. Det er ikke det samme, at begive sig langs vejen på hesteryg, som på egne gåben. Himlen forekommer anderledes fra sædet i et flyturbinens sælsomme ro,  end den gør, når man stirrer op imod firmamentet fra terrasedørens skjul. Hvad angår det nautiske, det skibsmæssige der muliggør opdagelser af havets løndomme, er der således tale om et form skabelsen af et mulighedsrum, der førhen ikke eksisterede; mare cognitum, det kendte hav, var ikke sådan før fartøjet gjorde det således bekendt.

B2Media

Hvorledes du bliver i stand til at opleve havet påny

I vore dage, længe efter de mest banebrydende opfindelser inden for maritim teknologi, findes der nu ikke længere et sparsomme og for få mennesker forbeholdte opfindelser, der gør oplevelsen af havet unikt for den nysgerrige gæst. Et mangefacetteret marked har tværtimod opstået for denne slags oplevelser, hvis ejendommelige metier det er at gøre dette ellers utilgængelige område af verden mere tilgængeligt og åbent for diverse interesserede lægfolk. Dykkerudsyr og svømmegrej  er blevet en fast bestanddel af visse entuasiasters nautiske arsenal, der skal gøre dem i stand til at befinde sig under forhold, som de ellers måtte sukke efter at opleve, var det ikke for disse remediers tilstedeværelse. De forskellige former for udstyr, der kan anskaffes til privat brug, er dermed de i vore dage tilgængelige former for fartøjer, som gjorde tidligere tiders opdagelsesrejsende i stand til at begå sig til søs – og dette tilmed med en langt billigere finansiering. Dykkerudstyr er eksempelvis en måde at kunne opleve havets dybder på, som ellers kun førhen var forbeholdt de ligeledes i datiden imponerende ubåde. Svømmefødderne, dykkerbrillerne og hvad der ellers hører sig til af præstationsfremmende udstyr til havet, er i samme forstand en måde hvorpå evnen til at begå sig på en uovertruffen måde i disse miljøer, kan tilvejebringes.

B2Media

Om at oplæres i at håndtere sit udstyr, og sanse dine nye omgivelser

Omgivelserne, som man færdes i ved hjælp af et eller andet materielt påfund, er de samme som foruden disse påfunds eksistens og den deraf frembragte virkning i de sansemæssige udvidelser, eller kropslige præstationer, som disse tillader personen at være til del. Alligevel kan det siges, at omgivelserne kun opleves fra 1. perspektiv, og af denne grund vil omgivelser altid, for en oplevende person, være anderledes, afhængig af de midler der er til rådighed. De midler, som man kan anvende til at sanse og forstå sin verden påny, skal man ofte oplæres i at håndtere. Hvis ikke, risikerer man tværtom at forstyrre indtrykkene. For folk, der begiver sig ud på og under havet, er det af allerstørste vigtighed, at de har en forudgiven erfaring. Kurser til brug af udstyr tillbydes mange steder – og det er af denne grund, at de vellykede oplevelser via disse former for udstyr, overhovedet er mulig.

 


Artiklen er udtryk for skribentens holdninger og indeholder ikke redaktionelt stof.