m11

Hvis du har et firma, så er det vigtigt at få repræsenteret det online, da det er her, de fleste potentieller kunder vil finde dig. Din online tilstedeværelse er dog det lavest forventelige i dag, hvor så meget foregår online.

Fordi så meget foregår online i dag, følges oplevelsen af en nødvendig distance. En distance der betyder, at du må imponere dine kunder gennem deres oplevelse på din hjemmeside. Denne distance er samtidig én, der kan true troværdigheden af et firma – hvis den ikke tages alvorligt. Det er vigtigt, at de besøgende føler sig taget hånd om, når de navigerer rundt på din hjemmeside, så de ikke forsvinder til dine konkurrenter.

E-A-T

I markedsføringsverden opererer man med begrebet e-a-t, når man skal bedømme en hjemmesides kvalitet. E-a-t står for henholdsvis ekspertise, autoritet og troværdighed. Med “ekspert” henvises der til, at informationer skal være understøttet af en ekspert, for at virke troværdige. “Autoritet” hentyder til, at det har en enorm påvirkning hvem informationen kommer fra. Er det en afsender, man kan stole på? Disse parametre har begge en påvirkning på sidens troværdighed, som udgør den sidste del af e-a-t. E-a-t er en overordnet model for at vurdere en sides kvalitet.

Bevisførelse

Men hvordan fremstår man som en ekspert og autoritet online? Du kan fx bevise din autoritet gennem forskellige certifikater, men du kan også skaffe et mere personligt bevis gennem anmeldelser. Anmeldelseshjemmesider er enormt populære, fordi vi er så bange for at blive svindlet online, netop pga. den nødvendige distance internettet giver os. Trustpilot er anerkendt som en af de mest troværdige anmeldelseshjemmesider, og hvis du kan henvise til flotte resultater herpå, så har det en kæmpe indvirkning på dit firmas troværdighed online.

“Om os”-siden

Du kan også styrke troværdigheden af dit firmas hjemmeside på “om os”-siden. Dette er siden, hvor de besøgende skal udstyres med nødvendige informationer for at forstå jeres eksistensgrundlag og lære, hvorfor de skal vælge jer. Det er også siden, hvor de skal have muligheden for at kontakte jer. Hertil bør det nævnes, at nogle mennesker foretrækker tale fremfor skrift, og det er derfor hensigtsmæssigt at reklamere med telefontid, hvis I har ressourcerne til at indfri det. Dette styrker lige legedes jeres troværdighed, da distancen føles lidt mindre, hvis man ved, at man med et simpelt opkald kan høre afsenderens stemme.

En anden troværdighedsstyrker er billeder. Det er rart at kunne forestille sig ansigterne bag skærmen, og derfor vælger mange producenter at vise sit team frem med billeder.

 

Disse råd må naturligvis fusionere med et godt sprog og design, før de fremstår troværdigt på jeres firma hjemmeside. Hvis sproget og designet ikke spiller på hjemmesiden, så er det ligegyldigt hvor mange troværdighedstricks, du bruger. Sprog og design må være forudsætningen for succesfuldt at indfri disse råd.